Väike käpp (4X4cm)

Käpajälge saab nii üksikult kui ka mitu tükki.