Privaatsuspoliitika

Moistuudio.eu austab veebipõhiste külastajate privaatsusõigusi ja tunnustab nende kohta kogutud informatsiooni kaitsmise tähtsust. Selleks oleme kehtestanud toimingud, mis kindlustavad teie isikuandmete töötlemise vastutustundlikul moel. Antud privaatsuspõhimõtted informeerivad teid meie poolt kogutava informatsiooni tüübi ja kogumisviisi kohta: selle kogumise ja kasutamise eesmärkide kohta, teie õiguste ja valikute kohta teie andmete kasutamisel, kuidas teie andmeid töödeldakse ja kellega neid võidakse jagada, kui kaua me teie informatsiooni säilitame jne. Palun lugege seda hoolikalt.

KES?

Moi Stuudio OÜ määratleb isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Kandes sellega juriidilisi kohustusi, on andmetöötleja juriidiliselt vastutav isikliku informatsiooni arvutis või automatiseerimata kataloogides hoiustamise eest.

Kontaktandmed:

Moi Stuudio OÜ
Pikk 28-16, Valga
Valga vald, Valgamaa
Registrikood: 14355155
Telefon: +372 5828 1297
E-post: moistuudio@gmail.com

Moi Stuudio OÜ ei värba andmekaitseametnikku. Kui teil on mistahes küsimusi või muresid seoses privaatsusega või kui soovite teha päringuid meile antud enda isikuandmete kohta, siis võtke meiega ühendust moistuudio@gmail.com.

MÕISTED

Isikuandmed on defineeritud kui mistahes identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isiku kohta käiv informatsioon.

Identifitseeritav isik on isik, keda on võimalik identifitseerida otseselt või kaudselt, eelkõige viitega identifitseerijale, nagu näiteks nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator, või ühele või rohkemale tegurile, mis on spetsiifilised selle füüsilise isiku füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile.

Kasutades mõistet „töötlemine“, mõtleme me mistahes isikuandmetel või isikuandmete komplektidel nii automatiseeritud kui ka mitteautomatiseeritud vahenditega teostatavat toimingut või toimingute komplekti, nagu näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, hoiustamine, kohandamine või muutmine, taastamine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise teel avalikustamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühtlustamine või ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Kõik meie tegevused põhinevad rangelt eetilistel põhimõtetel ja juriidilistel taotlustel ning me oleme pühendunud meie veebilehe kõigi külastajate privaatsuste kaitsmisele. Sel põhjusel sõltub informatsiooni, sealhulgas ka isikuandmete kogumise ja säilitamise viis sellest, kuidas meie veebilehte ja seotud teenuseid kasutatakse. Me ei kogu teie kohta tundlikke andmeid.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Meie veebilehel võidakse kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, et seda täiustada, muuta kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Sellised tehnoloogiad võivad viia automaatsele isikuandmete kogumisele meie poolt või kolmandate isikute poolt meie nimel. Selliste tehnoloogiate näiteks on küpsised, välkküpsised ja veebianalüütikad.

Meie lehel sisaldub aeg-ajalt linke meie partnervõrgustike ja sidusettevõtete veebilehtedele ja linke nende veebilehtedelt meie lehele. Kui te järgnete nende veebilehtede lingile, siis pange tähele, et nendel veebilehtedel on nende enda privaatsuspõhimõtted, mille eest meie ei võta mingisugust vastutust. Palun kontrollige nende põhimõtteid enne mistahes isikuandmete sisestamist nende veebilehtedele.

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Kui te külastate meie veebilehte, saadetakse andmed teie lehitsejast meie serverisse. Need andmed võimaldavad meil enda teenuseid optimeerida ja täiustada teie kogemust meie veebilehtedel ja rakendustes. Neid andmeid kogume ja säilitame automaatselt meie või teevad seda meie nimel kolmandad isikud.

Me võime koguda informatsiooni teie arvuti kohta nii süsteemi haldamise eesmärkidel kui ka koondinformatsiooni raporteerimiseks sisemise turustamisanalüüsi põhjustel. Need andmed meie kasutajate lehitsemistegevuste ja -mustrite kohta võivad sisaldada järgnevat:

• külastaja IP aadress;
• külastamise kuupäev ja kellaaeg;
• edasisuunaja URL (lehekülg, millelt külastaja on edasi suunatud);
• külastatud veebilehed ja kasutaja teekond meie veebilehel;
• informatsioon kasutatud lehitseja kohta (tüüp, versioon, operatsioonisüsteem jne).

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Lisaks automaatsete vahenditega kogutud informatsioonile töötleme ka andmeid, mis te olete ise meile andnud. Nendeks on muu hulgas:

  • isikuandmed, mis identifitseerivad teid kui indiviidi – teie kontaktandmed, sealhulgas teie ees- ja perekonnanimi(-nimed), arveldusaadress(id), sihtnumber, sünnikuupäev, sugu, telefoninumber, e-posti aadress;
  • Kliendi maksekaardi andmed;
  • teie antud informatsioon, kui te osalete Charm poolt sponsoreeritud võistluses või kampaanias;
  • teie antud informatsioon läbi kolmandate isikute, nagu näiteks Facebook või Google;
  • informatsioon, mille te laete üles või jagate läbi meie lehekülje, kasutades meie teenuseid;
  • kui te võtate meiega ühendust, võime me hoida kirjavahetusest alles;

Samuti võime me paluda teil täita küsitlusi, mida me kasutame uuringute eesmärgil, kuid te ei ole kohustatud nendele vastama. Kõiki neid andmeid iseloomustab see, et te olete need andnud vabatahtlikult. Me kasutame seda informatsiooni privaatsuspõhimõtetes väljatoodud eesmärkidel. Te võite mistahes ajal oma isikuandmeid parandada või keelduda nende edaspidisest töötlemisest.

TAASTURUNDUS-(REMARKETING)

Meie veebileht kasutab taassihtimistehnoloogiaid. See võimaldab meil reklaamida otse ja personaalselt külastajatele, kes on juba näidanud huvi meie toodete ja/või poe vastu meie partnerite veebilehtede kaudu.

Samuti töötame me ettevõtetega, kes kasutavad jälgimistehnoloogiaid, et esitada meie nimel reklaame üle Interneti. Need ettevõtted võivad koguda informatsiooni nii teie külastuste kohta meie veebilehtedel või (mobiilsetes) rakendustes kui ka suhtluse (suhtluste) kohta meie vahendajatega, sealhulgas reklaamimine.

Taassihtimistehnoloogiad analüüsivad teie küpsiseid ja esitavad reklaame teie eelneva sirvimiskäitumise põhjal.

KOGUTUD ANDMETE TÖÖTLEMINE

Kui külastate meie veebilehekülge, võidakse teie isikuandmeid töödelda järgnevatel viisidel:

• sisu, A/B testimise ja toodete lehitsemise analüütika
• liikluse allika analüütika
• sisemine otsingute analüütika
• ostuanalüütika
• seadme analüütika
• turustamise taassihtimine

Moi Stuudio OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Moi Stuudio OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio UAB.

KOGUTUD ANDMETE TÖÖTLEMINE

Me võime teie isikuandmeid töödelda järgnevatel viisidel:

• teie tellimusega seotud eesmärkidel; nt teavitada teid teie tellimuse või saadetise staatusest;
• teie identiteedi tõestamiseks ja vastamiseks mistahes päringule, mille te võite meile esitada, et töödelda teie taotlust ja pakkuda teile parimat võimalikku teenust;
• et täita meie kohustusi, mis lähtuvad mistahes meie ja teie vahelisest lepingust;
• et teavitada teid meie teenuste kohta käivate muutuste, reeglite, tingimuste ja põhimõtete kohta, ja/või muu administratiivse informatsiooni kohta;
• et hallata ja säilitada meie kirjeid;
• et säilitada mistahes soovinimekiri, mille te võite luua ja lubada teile enda soovinimekirja jagamist teistega;
• teie sisu kohandamiseks meie veebilehtedel, et pakkuda teile personaliseeritud pakkumisi;
• et ennetada ja/või avastada väärkasutus või pettus;
• teie loal võime me teiega otse, teie enda antud üksikasjade kaudu ühendust võtta (nt postiteenused, e-post, tekstisõnum, telefon või muu elektrooniline vahend) turustus-, reklaami ja turu-uuringute eesmärgil.

ÕIGUSLIK ALUS

Kui te ostate meie veebipoest eseme, loote meie juures konto või sõlmite meiega mistahes muus vormis kokkuleppe, töötleme me teie tavalisi isikuandmeid sel konkreetsel eesmärgil. Samuti võime me töödelda teie tavalisi isikuandmeid, kui teil on nt päring või muu sarnane, mis nõuab vastust enne teie otsust meiega kokkulepe sõlmida. Õiguslik alus, mille alusel me teie isikuandmeid töödelda võime, on määratud EL-i isikuandmete regulatsiooni (EL) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) artiklis 6.1b, kuna teie informatsiooni töötlemine on meile vajalik, et täita meie kokkulepet teiega või et käsitleda teie päringuid ja muud sellist enne kokkuleppe sõlmimist.

Samuti võime me teie tavapäraseid isikuandmeid töödelda GDPR-i artikli 6.1f põhjal, kui teie privaatsusõigused ja seadusjärgne vabadus ei kaalu meie huvisid üle. Meil on õigustatud huvi teie isikuandmete (nimi ja e-posti aadress) töötlemiseks nii turustamise kui ka analüütilistel eesmärkidel. Meie õigustatud huvi põhineb teie eelistustel, et me saaksime paremini enda pakkumisi teile kohandada ja lõpptulemusena pakkuda tooteid ja teenuseid, mis vastavad paremini teie vajadustele ja soovidele. Lisanduvalt on meil õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemises analüütilistel eesmärkidel.

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

Meie üheks põhiväärtuseks on teie andmete kohtlemine äärmise hoole ja konfidentsiaalsusega. Seadusega nõutaval juhul võidakse teie andmeid avalikustada kolmandatele isikutele. Me värbame teenuste osutajaid ja andmetöötlejaid, et töödelda andmeid enda nimel. Need teenused sisaldavad autentimist, säilitusteenuseid, analüüsiteenuseid, e-posti sõnumiteenuseid, kohaletoimetamisteenuseid, maksetehingute käsitlemisi, aadressi ja e-posti kontrolle. Need kolmandad isikud on meie andmetöötlejad ja nad võivad töödelda andmeid vaid enda teenuse osutamiseks vajalikus mahus. Meie andmetöötlejad on kohustatud seesugust informatsiooni kohtlema rangeima konfidentsiaalsusega. Neile on keelatud andmete kasutamine muul moel, kui nõutud.

Võib esineda juhuseid, kus me avalikustame enda partneritele anonüümselt muid andmeid peale isikuandmete. Seesugused muud andmed võivad sisaldada informatsiooni veebilehekülje külastajate arvu kohta kindla ajaperioodi vältel.

Palun pange tähele, et mistahes informatsioon, mille te postitate või avalikustate läbi suhtluse moistuudio.eu (nt isikuandmed, mis sisalduvad fotodel, jutustustes, kommentaarides ja videotes, mille te sisestate), võivad saada avalikuks informatsiooniks ja võivad olla kättesaadavad lehekülje külastajatele ning ka laiemale üldsusele.

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

Me võime avalikustada teie informatsiooni mahus, mida me oleme kohustatud avalikustama, või jagada teie isikuandmeid, et olla kooskõlas mistahes õiguslike kohustustega, kohtu või mistahes muu pädeva jurisdiktsiooni juhistega, või täita, rakendada meie privaatsuspõhimõtteid ja muid kokkuleppeid, või kaitsta Moi Stuudio OÜ, meie töötajate, meie klientide või muude õigusi, vara ja ohutust. See sisaldab informatsiooni vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettuste kaitseks ja krediidiriski vähendamiseks.

Kui me otsustame osaleda mistahes kohtuvälise kaebuste lahendamise süsteemi (ADR – Alternative Dispute Resolution) toimingutes, mis on ligipääsetavad läbi veebipõhise vaidluste lahendamise (ODR – Online Dispute Resolution) platvormi, võime me avalikustada teie personaalset informatsiooni Euroopa Komisjonile ja mistahes ADR-i pakkujale, kes on määratud vaidlust lahendama.

TEIE ÕIGUSED

Kui te annate meie veebilehel või muudes kanalites meile isikuandmeid, toimub see täielikult vabatahtlikkuse alusel. Kui te otsustate taodeldavat informatsiooni mitte anda, võivad jääda teile kättesaamatuks erinevad kliendihüved. Teatud juhtudel saavad vaid nõutud isikuandmed meile sisestanud isikud tellida tooteid, kasutada teatud teenuseid ja kasutada muid tegevusi ja pakkumisi, mis on saadaval meie veebilehel. Me pakume mitmeid valikuid, olenevalt täpsetest asjaoludest, et aidata teil säilitada kontrolli teie andmete üle. Need valikud võivad sisaldada teie andmete kuvamist ja redigeerimist veebis. Samuti võib olla võimalik lõpetada teenuste tellimine, kustutada kasutajakonto või saada informatsiooni hoitavate andmete kohta.

TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus saada ligipääs isikuandmetele, mis te Moi Stuudiole annate. Kirjutades meile aadressil moistuudio@gmail.com, võite küsida teie kohta käiva informatsiooni üksikasju, mida me hoiame ja töötleme, sealhulgas eesmärgid, mille jaoks seda kasutatakse.

Teil on õigus taotelda enda kohta säilitavate isikuandmete parandamist, täiendamist, kustutamist või blokeerimist. Selleks saatke kiri aadressile: moistuudio@gmail.com. Kui mingisugusel põhjusel ei ole meil võimalik teie taotlust täita, võtame me teiega ühendust.

Erilistel asjaoludel on teil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist. Piiramise taotlemiseks võtke meiega ühendust aadressil: moistuudio@gmail.com.

Teil on õigus saada enda isikuandmeid (vaid teid puudutavaid) struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil on õigus neid andmeid saata muule andmetöötlejale. Andmete teisaldamise taotlemiseks võtke meiega ühendust aadressil: moistuudio@gmail.com.

TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus paluda meilt enda isikuandmete mittetöötlemist, kui töötlemine põhineb Moi Stuudio poolt taotletaval õigustatud huvil, nt turustamiseesmärkidel. Me teavitame teid antud privaatsuspõhimõtetes, kas me kavatseme teie andmeid seesugusel eesmärgil kasutada või kas me kavatseme teie informatsiooni mistahes kolmandale isikule seesugusel eesmärgil avalikustada. Te võite kasutada enda õigust keelduda mistahes ajal, võttes meiega ühendust aadressil moistuudio@gmail.com.

E-kirjad, mis teile Moi Stuudio kaudu saadetakse, sisaldades kas uudiskirja või turustamissisu, sisaldavad valikut tellimine lõpetada, järgides selleks e-kirjas olevaid juhiseid. Kui te ei soovi meilt e-kirju saada, võite klõpsata lihtsalt tellimise lõpetamise hüpiklingil ja me lõpetame teile e-kirjade saatmise.

Teil on õigus võtta mistahes ajal tagasi enda nõusolek meie poolt teie andmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski enne tagasivõtmist toimunud nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust. Võtke meiega ühendust aadressil moistuudio@gmail.com, et võtta enda nõusolek tagasi.

Kui soovite võtta tagasi oma nõusoleku üldiste kampaaniate ja pakkumiste saamiseks tavaposti, e-posti, tekstisõnumi, telefoni teel või muude elektrooniliste vahendite kaudu, võite selleks igal ajal kirjutada saates e-kirja aadressile moistuudio@gmail.com. Kui meil on teie isiku suhtes kahtlusi, võime paluda teil oma isikut tõendada.

Võib esineda tingimusi ja piiranguid teie eelmainitud õiguste osas. Me ei saa seetõttu garanteerida teie õigust andmete teisaldatavusele, kuna see sõltub töötlemistegevuse spetsiifilistest asjaoludest.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Moi Stuudio ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik eesmärkideks, mille jaoks neid töötlemisprotsessides töödeldakse.

Andmeid ei säilitata, kui see pole kohalike kohustuslike õigusaktidega nõutud.

Ülemaailmne IT kustutab kord kvartalis isikuandmeid manuaalselt. Isikuandmed kustutatakse kõikides IT-süsteemides.

Isikuandmed kustutatakse, kui uudiskirja registreering on olnud inaktiivne 24 kuu jooksul.

Kõik andmed, mis me oleme meie veebilehe külastusega seoses kogunud. Nagu näiteks:
– sisu, A/B testimine ja toodete lehitsemise analüütika
– liikluse allika analüütika
– sisemine otsingute analüütika
– ostuanalüütika
– seadme analüütika
– turustamise taassihtimine

Andmed kustutatakse 25 kuud pärast nende kogumist.
Andmed kustutatakse automaatselt peale 25 kuud.

ANDMETE TURVALISUS

Me kasutame vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotamise, muudatuste, autoriseerimata kasutuse, avalikustamise või juurdepääsu, eelkõige kus töötlemine hõlmab andmete edastamist üle võrgustiku, ja muude ebaseaduslike töötlemise ja väärkasutuse vormide eest.

Moi Stuudio võib värvata kolmandaid isikuid, et koguda enda nimel personaalset informatsiooni. Sellistes olukordades alluvad need kolmandad osapooled konfidentsiaalsuse ja andmete töötlemise kokkulepetele ning on Moi Stuudio poolt juhendatud, et täielikult Moi Stuudio privaatsuspõhimõtetest kinni pidada.

Kui me oleme teile andnud või te olete valinud parooli, mis võimaldab teil ligi pääseda teatud osadele meie lehel, olete te vastutav selle parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest. Me palume teil oma parooli mitte kellegi teisega jagada.

Kahjuks ei ole informatsiooni levik üle Interneti täiesti turvaline. Kuigi me anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me garanteerida teie poolt meie lehele edastatud andmete turvalisust; mistahes edastamine toimub teie enda vastutusel. Kui me oleme teie informatsiooni kätte saanud, kasutame rangeid toiminguid ja jäiku turvalisusmeetmeid, et püüda ennetada autoriseerimata ligipääsu.

SOTSIAALVÕRGUSTIK

Meie veebilehet pakub teile mitmesuguste sotsiaalvõrgustike pistikprogramme. Kui soovite suhelda sotsiaalvõrgustikuga, muutub teie tegevus meie veebilehel kättesaadavaks ka sotsiaalvõrgustikule, nt Facebook ja Instagram.

Kui olete meie veebilehte külastades mõne nimetatud sotsiaalvõrgustiku veebilehele sisse logitud, võib see sotsiaalvõrgustiku veebileht lisada selle informatsiooni teie profiilile. Kui suhtlete mõne sotsiaalvõrgustiku pistikprogrammi kaudu, edastatakse see informatsioon sotsiaalvõrgustiku veebilehele. Kui te ei soovi andmeid selliselt edastada, logige oma sotsiaalvõrgustiku veebilehelt välja, enne kui sisenete meie veebilehele. Me ei saa ennetada seda andmete kogumist ja sotsiaalsete pistikprogrammide informatsiooni edastamist. Lisainformatsiooni saamiseks isikuandmete kogumise ja edastamise kohta, teie õiguste kohta ja võimaluste kohta saavutada teid rahuldavad privaatsusseaded lugege nende sotsiaalvõrgustike privaatsuspõhimõtteid.

Peale selle, et täiustada teie kasutaja- ja kaubamärgikogemust, võidakse edastada teie andmeid kolmandatele isikutele (nt Facebook) andmekaitse ja privaatsussätetega kooskõlas olevaks töötlemiseks.

KONTAKTANDMED

Kui teil on mistahes küsimusi meie privaatsuspõhimõtete või enda isikuandmete töötlemise kohta, võtke julgelt meiega ühendust.

Moi Stuudio OÜ – 14355155

moistuudio.eu

E-post: moistuudio@gmail.com

KAEBUSED

Kõik kaebused esitage aadresil: moistuudio@gmail.com

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Moi Stuudio on lubanud pidada kinni privaatsuse ja andmekaitse fundamentaalsetest põhimõtetest. Seetõttu vaatame me regulaarselt enda privaatsuspõhimõtted üle, et hoida neid kaasaegsena ja kooskõlas privaatsuse ja andmekaitse põhimõtetega. Antud privaatsuspõhimõtteid võidakse aeg-ajalt muuta, et käia kaasas uute internetti puudutavate arengute ja võimalustega ning püsida kooskõlas valitsevate õigusaktidega. Mistahes tulevikus tehtavad muudatused meie privaatsuspõhimõtetes postitatakse sellel leheküljel ja kui vajalik, teavitatakse teid ka e-posti teel.