Pretensioonide esitamise õigus

Pretensiooni esitamise õigus

Moi veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest,mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Moi veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile moistuudio@gmail.com või helistada telefonil: 5828 1297.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Moi veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Moi veebipood vastutab, parandab või asendab Moi veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Moi veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Moi veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Moi veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile moistuudio@gmail.com või helistada telefonil: 5828 1297.

Kui ostja ja Moi veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Moi veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.